object42330019

Dane kontaktowe

SOSNOWIEC-MACZKI

PARAFIA PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 

UL. SKWEROWA 19

41 – 217 SOSNOWIEC

TEL. 32 294 81 69

KOŚCIÓŁ

     Nasz kościół wybudowany został z cegły i kamienia w stylu neogotyckim według projektu inż. Artura Goebla wzniesiony został u schyłku XIX wieku. Powstał on z inicjatywy mieszkańców Granicy. W roku 1880 zawiązał się komitet budowy kościoła. Komitetowi przewodniczył wówczas nowy zawiadowca stacji Granica Adam Dziewulski. Dla zwiększenia funduszy na budowę kościoła, które gromadzono ze składek miejscowych kolejarzy oraz pasażerów zatrzymujących się w drodze do Paryża, Wiednia, Rzymu i Warszawy, komitet budowy kościoła wystąpił z pismem do Rady Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko -Wiedeńskiej o wsparcie finansowe. Pozytywne rozpatrzenie prośby oraz udzielenie bezzwrotnej  pomocy finansowej pozwoliło podjąć decyzję o budowie kościoła. Pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła zostały wykonane w kwietniu 1892 r. W maju tego samego roku aktu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup Kielecki ks. Tomasz Teofil Kuliński. W stanie surowym kościół został postawiony do końca 1892 roku, jednakże prace wewnętrzne trwały jeszcze kilka lat. Koszt  budowy kościoła wraz z wyposażeniem wynosił 26 753 rubli. Administracyjnie parafia Granica była wówczas filią parafii Zagórze. W dniu 1 listopada 1894 roku z upoważnienia Konsystorza Jeneralnego Diecezji Kieleckiej proboszcz parafii zagórskiej ks. Józef Dotkiewicz dokonuje poświęcenia kościoła. Na cześć zawiadowcy stacji Adama Dziewulskiego w przedsionku kościoła została wmurowana tablica pamiątkowa ufundowana przez rodzinę zmarłego. Po przeciwnej stronie wmurowana jest tablica pamiątkowa z podobizną ks. Józefa Niewiarowskiego, pierwszego kapelana tutejszego kościoła ufundowana przez miejscowych parafian. Wspólnota parafialna została erygowana jako samodzielna parafia dopiero w 1924 roku.

W skład jej terytorium wchodziły:

  • osada kolejowa w Maczkach

Niemce (Ostrowy Górnicze)

Feliks

Stare Macki

Cieśle

Piernikarka

Wągródka

W marcu 1925 roku na mocy decyzji Kurii Biskupiej w Kielcach parafia nazwana zostaje:

Pod wezwanie Świętych Apostołów

Piotra i Pawła

 

PLEBANIA i CMENTARZ

    Do zespołu zabytków sakralnych na terenie Maczek należą również plebania oraz cmentarz. Plebania została wybudowana w latach 1897- 1900. Cmentarz z początku był cmentarzem prawosławnym, jednak po pewnym czasie staraniem władz kościelnych na początku XX wieku przeszedł pod zarząd kościoła rzymsko-katolickiego, a jego poświęcenia dokonuje ks. Józef Niewiarowski w dniu 19 lipca 1907 roku.