object42330019

Dane kontaktowe

SOSNOWIEC-MACZKI

PARAFIA PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 

UL. SKWEROWA 19

41 – 217 SOSNOWIEC

TEL. 32 294 81 69

Święty Piotr

      Św. Piotr, Apostoł był synem rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższego grona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę misyjną do Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadzi poza Jerozolimą - w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda (+44) wrócił do Jerozolimy. W roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wraca do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej.

 

  Święty Paweł

     Urodzony w 8 r n.e w środowisku żydowskiej diaspory, która w tym rejonie stykała się z kulturą hellenistyczną. Pochodził z rodziny mającej obywatelstwo rzymskie. Początkowo był faryzeuszem i zwalczał chrześcijan, biorąc osobisty udział w kamienowaniu świętego Szczepana. W drodze do Damaszku ok. roku 36, pod wpływem wizji, dokonała się jego konwersja religijna, stał się wyznawcą Jezusa. Często jest uważany za twórcę i organizatora chrześcijaństwa, propagował jego oderwanie się od legalistycznego wypełniania zasad judaizmu. Podróżując w latach 45-54, założył wiele gmin chrześcijańskich (zborów), między innymi w Azji Mniejszej, Grecji, na Cyprze czy w Macedonii (Filippi). Został aresztowany przez Rzymian ok. roku 60. W tym samym roku u brzegów wyspy Malty, na mieliźnie, rozbija się statek przewożący go do Rzymu. Apostoł przez trzy miesiące pozostał na wyspie nauczając jej mieszkańców (prawdopodobnie w Mdinie). Następnie przewieziony do Rzymu. Tradycja chrześcijańska mówi, że Paweł z Tarsu został ścięty w Rzymie za czasów prześladowań chrześcijan przez Nerona.